Αρχική σελίδα

Δήλωση απόσεισης ευθύνης

Η Allmetsat διατηρεί αυτή την ιστοσελίδα για την ελεύθερη πρόσβαση στα μετεωρολογικά δεδομένα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας οποιοδήποτε σφάλμα θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διόρθωσή του. Ωστόσο, η Allmetsat δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος αυτός περιλαμβάνει

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, κάποια δεδομένα ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας μπορεί να να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή τύπους αρχείων που ενδεχομένως να περιέχουν σφάλματα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η Allmetsat δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τέτοιου είδους προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρήσης αυτού του ιστότοπου ή άλλων εξωτερικών συνδεόμενων ιστοσελίδων.