Αρχική σελίδα
Εικόνες :
Αστραπές:

Αστραπές - Βόρεια Αμερική

Κάθε αστραπή εμφανίζεται ως μια χρωματιστή κουκκίδα. Το χρώμα της κουκκίδας δείχνει την ηλικία της αστραπής. Στην κάτω και αριστερή πλευρά του χάρτη υπάρχει ένας πίνακας με τις αντιστοιχίες χρώματος και ηλικίας.

Αστραπές - Βόρεια Αμερική
(Ευγενική χορηγία Blitzortung )
Αστραπές:
Εικόνες :