Αρχική σελίδα

Ώρα UTC

Universal Time Coordinated

Η ώρα UTC (Universal Time Coordinated) είναι το διεθνές πρότυπο ώρας. Η ώρα UTC είναι η ηλιακή ώρα στον πρώτο μεσημβρινό (0° γεωγραφικό μήκος), παλιότερα γνωστή και ως GMT. Ισοδυναμεί επίσης με την ώρα Z (Ώρα zulu). Όταν είναι 0 UTC, είναι μεσάνυχτα στο Γκρίνουϊτς (Αγγλία), στον μεσημβρινό με γεωγραφικό μήκος μηδέν.

Η ώρα UTC υπολογίζεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών (BIPM) βάσει των δεδομένων διακοσίων περίπου ρολογιών, που βρίσκονται σε σχεδόν πενήντα εθνικά εργαστήρια.

time.gov παρέχει την ώρα UTC σε πραγματικό χρόνο.