Αρχική σελίδα
Εικόνες :
Αστραπές:
Αστραπές:

Αστραπές - Φινλανδία

Κάθε αστραπή εμφανίζεται ως μια χρωματιστή κουκκίδα. Το χρώμα της κουκκίδας δείχνει την ηλικία της αστραπής. Στην κάτω και αριστερή πλευρά του χάρτη υπάρχει ένας πίνακας με τις αντιστοιχίες χρώματος και ηλικίας.

Αστραπές - Φινλανδία
(Ευγενική χορηγία Blitzortung )
Αστραπές:
Αστραπές:
Εικόνες :