Αρχική σελίδα
Εικόνες :
Αστραπές:
Αστραπές:

Αστραπές - Σουηδία

Κάθε αστραπή εμφανίζεται ως μια χρωματιστή κουκκίδα. Το χρώμα της κουκκίδας δείχνει την ηλικία της αστραπής. Στην κάτω και αριστερή πλευρά του χάρτη υπάρχει ένας πίνακας με τις αντιστοιχίες χρώματος και ηλικίας.

Αστραπές - Σουηδία
(Ευγενική χορηγία Blitzortung )
Αστραπές:
Αστραπές:
Εικόνες :