Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Παραδείγματα:

Ερμηνεία των δορυφορικών εικόνων καιρού

ορατό

Οι ορατές εικόνες απεικονίζουν την ποσότητα του ηλιακού φωτός που αντανακλάται στο διάστημα από τα σύννεφα ή την επιφάνεια της Γης. Η ξηρά και το υγρό στοιχείο δίχως νέφη εμφανίζονται με σκούρο χρώμα, ενώ τα σύννεφα και το χιόνι με ανοικτό χρώμα. Τα πιο πυκνά σύννεφα διαθέτουν υψηλότερη αντανακλασιμότητα και εμφανίζονται πιο φωτεινά από τα αραιότερα σύννεφα. Ωστόσο είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τα ανώτερα από τα χαμηλότερα νέφη σε μία ορατή δορυφορική εικόνα. Προκειμένου για τη διάκριση αυτή χρησιμοποιούνται οι υπέρυθρες δορυφορικές απεικονίσεις. Οι ορατές εικόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν δεν υπάρχει ηλιακό φως.

Ορατή εικόνα

υπερύθρων

Οι υπέρυθρες εικόνες απεικονίζουν την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα σύννεφα ή την επιφάνεια της Γης. Στην πραγματικότητα είναι μετρήσεις της θερμοκρασίας. Στην υπέρυθρη απεικόνιση τα θερμότερα αντικείμενα απεικονίζονται πιο σκούρα από τα ψυχρότερα αντικείμενα. Οι περιοχές δίχως νέφη εμφανίζονται πιο σκούρες, ωστόσο και τα πολύ χαμηλά νέφη και η ομίχλη ενδέχεται να εμφανίζονται με σκούρο χρώμα. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα νέφη εμφανίζονται πιο φωτεινά. Τα ανώτερα νέφη απεικονίζονται πιο φωτεινά από τα χαμηλότερα νέφη.

Υπέρυθρη εικόνα

υδρατμών

Οι απεικονίσεις υδρατμών εμφανίζουν την ποσότητα των υδρατμών στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα. Οι απεικονίσεις υδρατμών χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση περιοχών με σταγονίδια νερού και ξηρό αέρα. Οι λευκές περιοχές υποδηλώνουν τις περιοχές με περισσότερα σταγονίδια νερού σε σχέση με τις σκούρες περιοχές.

Απεικόνιση υδρατμών

Παραδείγματα

Συχνές ερωτήσεις:
Παραδείγματα: