Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Παραδείγματα:

Ψυχρά μέτωπα, βροχοπτώσεις, ξηρά - θαλάσσιες αντιθέσεις

5 Ιουνίου 1999 08:15 UTC

Ένα ψυχρό μέτωπο (1) μόλις πέρασε πάνω από τη βορειοδυτική Γαλλία. Πίσω του ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Η σκιά της νεφώδους λωρίδας εμφανίζεται στην ορατή εικόνα. Ένα δεύτερο ψυχρό μέτωπο (2) πλησιάζει τη Βρετάνη. Η θερμική αντίθεση είναι περισσότερο ενδεικτική: υπάρχουν περισσότερα σύννεφα βροχής (3) πίσω από αυτό το μέτωπο. Η θάλασσα (4) δεν διακρίνεται με ευκολία από τη ξηρά (5) στην υπέρυθρη απεικόνιση: η θερμοκρασία τους θα πρέπει να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, στην ορατή εικόνα, η θάλασσα (4) εμφανίζεται με πιο σκούρο χρώμα από τη ξηρά (5), επειδή ακριβώς δεν αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία στον ίδιο βαθμό με τη ξηρά.

Ορατή εικόνα: Ψυχρά μέτωπα, βροχοπτώσεις, ξηρά - θαλάσσιες αντιθέσεις
Ορατή εικόνα
Υπέρυθρη εικόνα: Ψυχρά μέτωπα, βροχοπτώσεις, ξηρά - θαλάσσιες αντιθέσεις
Υπέρυθρη εικόνα
Συχνές ερωτήσεις:
Παραδείγματα: