Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Παραδείγματα:

Πετρελαιοκηλίδες

17 Νοεμβρίου 2002 10:45 UTC

Πετρελαιοκηλίδες
Ευγενική χορηγία : European Space Agency 

Το πετρέλαιο από το δεξαμενόπλοιο Prestige πέρα από τη βορειοδυτική ακτή της Ισπανίας έχει ήδη φτάσει στις ακτές της Ισπανίας, όταν ο δορυφόρος Envisat του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) έλαβε αυτήν εικόνα της πετρελαιοκηλίδας με έκταση μεγαλύτερη από 150 χλμ. Η εικόνα λήφθηκε από το Προηγμένο Ραντάρ Συνθετικού Διαφράγματος (ASAR) Η παρουσία του πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας μειώνει τα κύματα που προκαλούνται από τον άνεμο. Τα συγκεκριμένα κύματα είναι εκείνα που αντανακλούν τα σήματα του ραντάρ προς την κατεύθυνση της εκπομπής τους. Όταν μειώνονται, η μέτρηση της αντανακλούμενης ισχύος εμφανίζεται μειωμένη, κάτι που κάνει τις πετρελαιοκηλίδες να εμφανίζονται ως σκούρες περιοχές σε μια κατά τα λοιπά φωτεινή θάλασσα.

Συχνές ερωτήσεις:
Παραδείγματα: