Αρχική σελίδα
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

MTSAT

Δορυφορική κάλυψη

Χειριστής: Μετεωρολογική Υπηρεσία Ιαπωνίας.

Ημερομηνία εκτόξευσης: 02/2005 (MTSAT-1R), 02/2006 (MTSAT-2)

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Θέση: 145°E

MTSAT

Όργανο: ραδιόμετρο

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών.

κανάλι Μήκος κύματος (µm)
VIS 0.55 - 0.80
IR1 10.3 - 11.3
IR2 11.5 - 12.5
IR3 6.5 - 7.0
IR4 3.5 - 4.0
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: