Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

Meteosat Second Generation (MSG)

Δορυφορική κάλυψη
Meteosat-11: 0.°

Χειριστής: EUMETSAT

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Όργανο: SEVIRI (spinning enhanced visible and infrared imager)

Αριθμός φασματικών ζωνών: 12

Ανάλυση στο υποδορυφορικό σημείο: VIS/NIR: 1~3km, IR: 3km

Φωτογραφίες λαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα των 15 λεπτών.

Φωτογραφίες των Ηνωμένων Πολιτειών λαμβάνονται κάθε 5 λεπτά.

Δορυφορική κάλυψη
Meteosat-8: 41.5°E
MSG

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών.

Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: