Αρχική σελίδα
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

Meteosat

Δορυφορική κάλυψη
Meteosat 8: 0°

Χειριστής: EUMETSAT

Ημερομηνία εκτόξευσης: 03/1991 (Meteosat 5), 08/2002 (Meteosat 8 MSG-1)

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών.

Δορυφορική κάλυψη
Meteosat 5: 63°E

Meteosat 8 : MSG-1 (Meteosat Second Generation)

MSG

Φωτογραφίες λαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα των 15 λεπτών.


SEVIRI (spinning enhanced visible and infrared imager)
κανάλι Μήκος κύματος (µm) Ανάλυση στο υποδορυφορικό σημείο
VIS 0.6 0.56 - 0.71 3 km
VIS 0.8 0.74 - 0.88 3 km
NIR 1.6 1.50 - 1.78 3 km
IR 3.9 3.48 - 4.36 3 km
WV 6.2 5.35 - 7.15 3 km
WV 7.3 6.85 - 7.85 3 km
IR 8.7 8.30 - 9.1 3 km
IR 9.7 9.38 - 9.94 3 km
IR 10.8 9.80 - 11.80 3 km
IR 12.0 11.00 - 13.00 3 km
IR 13.4 12.40 - 14.40 3 km
HRV 0.4 - 1.1 1 km

Meteosat 5

Meteosat

Φωτογραφίες λαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα των 30 λεπτών.

κανάλι Μήκος κύματος (µm) Ανάλυση στο υποδορυφορικό σημείο
ορατό 0.45 - 1.00 2.5 km
υπερύθρων 10.5 - 12.5 5 km
υδρατμών 5.7 - 7.1 5 km
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: