Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

GOES

Δορυφορική κάλυψη
GOES-E: 75.2°W

Χειριστής: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Όργανο: ABI (Advanced Baseline Imager)

Αριθμός φασματικών ζωνών: 16

Ανάλυση στο υποδορυφορικό σημείο: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

Φωτογραφίες λαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα των 10 λεπτών.

Φωτογραφίες των Ηνωμένων Πολιτειών λαμβάνονται κάθε 5 λεπτά. Είναι δυνατή η σάρωση περιοχών της Γης σε πιο συχνά χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα ένα λεπτό, ακόμη και 30 δευτερόλεπτα) για την υποβοήθηση των προγραμμάτων ετοιμότητας της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Δορυφορική κάλυψη
GOES-W: 137.2°W
GOES

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών. Τα δεδομένα συλλέγονται από τη Εθνική Περιβαλλοντική Υπηρεσία Δορυφορικής Κάλυψης και Πληροφόρησης

Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: