Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

FY-2

Δορυφορική κάλυψη
FY-2: 79.°E

Χειριστής: Μετεωρολογική Διοίκηση Κίνας

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Όργανο: S-VISSR (Stretched Visible and Infrared Spin Scan Radiometer)

Αριθμός φασματικών ζωνών: 5

Ανάλυση στο υποδορυφορικό σημείο: VIS/NIR: 1.25km, IR: 5km

Φωτογραφίες λαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα των 30 λεπτών.

FY-2

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών.

Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: