Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

GEO-KOMPSAT-2A

Δορυφορική κάλυψη
GEO-KOMPSAT-2A: 128.2°E

Χειριστής: KMA

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Όργανο: AMI (Advanced Meteorological Imager)

Αριθμός φασματικών ζωνών: 16

Ανάλυση στο υποδορυφορικό σημείο: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

Φωτογραφίες λαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα των 10 λεπτών.

GEO-KOMPSAT-2A

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών.

Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: