Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

Insat

Δορυφορική κάλυψη
INSAT-3DR: 74.°E

Χειριστής: Indian Space Research Organisation (ISRO

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Όργανο: IMAGER

Αριθμός φασματικών ζωνών: 6

Ανάλυση στο υποδορυφορικό σημείο: VIS/NIR: 1km, IR: 4~8km

Φωτογραφίες λαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα των 30 λεπτών.

INSAT-3DR

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών.

Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: