Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

Himawari

Δορυφορική κάλυψη

Χειριστής: Μετεωρολογική Υπηρεσία Ιαπωνίας.

Ημερομηνία εκτόξευσης: 07/10/2014 (HIMAWARI-8), 02/11/2016 (HIMAWARI-9)

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Θέση: 140.7°E

HIMAWARI

Όργανο: ραδιόμετρο

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών.

Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: