Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

Himawari

Δορυφορική κάλυψη
Himawari: 140.7°E

Χειριστής: Μετεωρολογική Υπηρεσία Ιαπωνίας

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Όργανο: AHI (Advanced Himawari Imager)

Αριθμός φασματικών ζωνών: 16

Ανάλυση στο υποδορυφορικό σημείο: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

Φωτογραφίες λαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα των 10 λεπτών.

HIMAWARI

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών.

Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: