Αρχική σελίδα
Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά:

FY-4

Δορυφορική κάλυψη
FY-4: 105.°E

Χειριστής: Μετεωρολογική Διοίκηση Κίνας

Τύπος τροχιάς: Γεωστατικός

Όργανο: AGRI (Advanced Geostationary Radiation Imager)

Αριθμός φασματικών ζωνών: 14

Ανάλυση στο υποδορυφορικό σημείο: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2~4km

Φωτογραφίες λαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα των 15 λεπτών.

FY-4

Το ραδιόμετρο σαρώνει την επιφάνεια της Γης γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή συνιστά μια σειρά μεμονωμένων εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο το ραδιόμετρο μετρά την ενέργεια της ακτινοβολίας διαφορετικών δεσμίδων φάσματος. Η μέτρηση αυτή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη και εκπέμπεται στον επίγειο σταθμό για προ-επεξεργασία πριν δοθεί στην κοινότητα χρηστών.

Συχνές ερωτήσεις:
Γεωστατικός:
Πολική τροχιά: